Fizjoterapia

W prowadzonych w ramach terapii dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zajęciach fizjoterapeutycznych w Niepublicznym Przedszkolu „Zakątek Marzeń” skupiamy się na dostosowaniu terapii do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Poprzez zabawę i kreatywne ćwiczenia pomagamy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, takimi jak niepełnosprawność ruchowa, afazja, zaburzenia integracji sensorycznej czy spektrum autyzmu, w rozwijaniu siły, gibkości i koordynacji ciała. Nasze zajęcia koncentrują się również na poprawie równowagi, stabilności posturalnej oraz umiejętności poruszania się, co wspiera codzienne funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i poza nim. Dzięki indywidualnemu podejściu i zaangażowaniu, wspieramy dzieci w osiąganiu swojego maksymalnego potencjału fizycznego i emocjonalnego.