„Należy pozwalać dzieciom rysować co chcą i jak chcą, byle rysowały chętnie i szczerze.”

S. Szuman

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym.

Działalność plastyczna dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale przede wszystkim powinna być znakomitą zabawą. Mając powyższe na uwadze chcemy stwarzać jak najwięcej okazji do samorealizacji artystycznej naszych przedszkolaków. Wychodząc na przeciw potrzebom prowadzone są w naszym przedszkolu zajęcia plastyczne „ Mali artyści” Dzieci uczestnicząc w zajęciach kółka plastycznego mają okazję do rozwijania zdolności plastycznych, wyrabiania wrażliwości i samodzielności. W procesie twórczym rozwijają te cechy osobowości, które będą przydatne w życiu społecznym.

Tematyka zajęć kółka plastycznego dostosowana jest do pór roku, kalendarza imprez w przedszkolu, konkursów organizowanych przez różne instytucje i zainteresowań dzieci. Aby zajęcia były atrakcyjne, wykorzystywane są przeróżne materiały i techniki plastyczne dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Prace małych artystów wywieszane są na tablicy w szatni tak, aby wszyscy mogli je oglądać i podziwiać.