Klub „Sensoryka u smyka”

„Zmysły to klucz do poznania otaczającego nas świata””

Maria Montessori

Charakterystyka programu

Dziecko już od momentu swoich narodzin uczy się świata i samego siebie wykorzystując przy tym swoje zmysły, dlatego tak ważne jest pobudzanie zmysłów, które wpływają na to, jak kształtuje się i dojrzewa układ nerwowy. Rozwój sensoryczny jest odpowiedzialny między innymi za rozpoznawanie i regulowanie emocji, koncentrację, odczuwanie własnego ciała, budowanie więzi. Głównym celem programu pt.: „Sensoryka u smyka” jest przede wszystkim aktywna integracja działania poszczególnych zmysłów i układów. Zabawy i ćwiczenia podczas zajęć dobierane będą pod kątem funkcjonowania każdego dziecka mając na uwadze ich indywidualne potrzeby.