Klub Multimedialny

Warsztaty multimedialne mają na celu uświadomienie dzieciom, że sprzęty multimedialne mogą służyć nie tylko rozrywce, ale również nauce. Dzięki uczestnictwu w zajęciach przedszkolaki będą mogły ćwiczyć zarówno posługiwanie się nowoczesną technologią, jak też stosowanie poznanych dotąd liter, cyfr czy kształtów. Skorzystają również z programów o charakterze muzycznym czy edytora graficznego, aplikacji do utrwalania znajomości języka angielskiego. Cotygodniowe spotkania będą więc stanowiły okazję do zdobywania i utrwalania wiedzy poprzez zabawę.