Integracja Sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej to ukierunkowana zabawa, w trakcie której dziecko ma przekonanie, że tworzy zajęcia wspólnie z terapeutą.
Terapeuta w trakcie zajęć stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia motorykę małą i dużą, a także koordynację wzrokowo-ruchową.
Zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku podczas jego aktywności ruchowej kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z
otoczenia, jak i z jego ciała. Terapeuta, stosując odpowiednie techniki, eliminuje, wyhamowuje lub ogranicza niepożądane bodźce, jak również, w zależności od potrzeb dziecka, dostarcza silnych bodźców.
Terapia integracji sensorycznej odbywa się w specjalnie do tego celu przystosowanej sali.
Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak:
• podwieszane platformy, huśtawki, hamaki,
• deskorolki,
• trampoliny,
• tunele,
• piłki gimnastyczne,
• równoważnie,
• materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.