Grupa spotkań dla rodziców

Od września 2022 roku w naszym przedszkolu działa grupa spotkań dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Jest to cykl spotkań ze specjalistkami i specjalistami z różnych dziedzin, którzy poruszają wybrane tematy (np. z zakresu integracji sensorycznej, logopedii, psychologii), przedstawiają zebranym krótki wykład, a następnie zapraszają do zadawania pytań, dyskutowania o konkretnych sytuacjach czy trudnościach, z jakimi na co dzień mierzą się dzieci, ich rodzice i bliscy.

Podczas rozmów rodzice mają możliwość nie tylko podzielić się własnym doświadczeniem czy zasięgnąć specjalistycznych opinii, ale również porozmawiać ze sobą wzajemnie.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w wyznaczonym wcześniej dniu, o godzinie 16.00, trwają godzinę i w tym czasie przedszkole zapewnia opiekę dla dzieci.