Sensoplastyka®

Sensoplastyka® jest marką zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat. Jej cel to wspieranie rozwoju kompetencji intra- oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym.

Materiały sensoryczne, które będą wykorzystywane podczas zajęć są w całości bezpiecznymi produktami spożywczymi, dlatego są one odpowiednie dla dzieci w każdym wieku i wpływają na stymulację zmysłów: smaku, węchu, dotyku, słuchu i wzroku.

Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory, usprawnia rozwój połączeń nerwowych w mózgu, co z kolei ułatwia przebieg procesów analizy i syntezy. Zajęcia oddziałują na następujące aspekty rozwoju dzieci:

wspomaganie budowania ich świadomości ciała i przestrzeni,

dbanie o usprawnienie ruchowe,

wspieranie rozwoju zmysłów,

wpływanie na rozwój mowy,

pogłębianie kontaktu emocjonalnego z dziećmi, tak więc budowanie ich poczucia bezpieczeństwa.

Korzyści, jakie dzieci potencjalnie wyniosą z uczestnictwa w zajęciach Sensoplastyki®, są następujące:

uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,

wspieranie samodzielności,

czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,

doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,

wspieranie aktywności we wprowadzaniu zmian i ulepszeń,

wychodzenie ze schematów,

elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,

poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,

współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,

pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,

wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Zajęcia Sensoplastyka® dla wszystkich jej uczestników stanowią okazję do rozwoju, bądź utrwalenia różnorodnych umiejętności, a ponadto umożliwiają integrację dzieci, są okazją do wspólnych działań i spędzenia razem czasu.