Sala Doświadczania Świata

„ (…) to uczestnik uczy opiekuna, co to jest Snoezelen. Jeżeli opiekun ma odpowiednie wyczucie, będzie mógł nauczyć się dostrzegać, co naprawdę zajmuje niepełnosprawnego. Coś, co my uważamy za bezwartościowe, odwiedzający może przeżyć jako bardzo wartościowe i tylko to się liczy”.   

 słowa Jana Hulsegge

 

Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

Snoezelen to kombinacja dwóch słów:
• snuffelen – wszyć, obwąchiwać
• doezelen – drzemać, być w półśnie, gapić się.
Termin ten oznacza więc „ostrożne poznawanie otoczenia”.

Sala doświadczania Świata ze swoją specyficzną atmosferą jest miejscem, w którym można wszystko pozostawić za sobą i dojść do prawdziwego odprężenia. U osób w niej przebywających buduje poczucie radości, bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie określonej ilości bodźców. Innymi słowy jest to miejsce, gdzie odbywa się nauka życia przez życie – to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć.

Stworzona początkowo dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, stała się z czasem bardzo użyteczna dla szerokiego grona odbiorców. Elementy Snoezelen są w tej chwili również propozycją dla osób pełnosprawnych, jako środek relaksacyjny bądź zabawowy.

Jest to miejsce dla osób z:

  • niepełnosprawnością,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • spektrum autyzmu,
  • nadpobudliwością,
  • zespołem Downa,
  • z zaburzeniami psychicznymi,
  • niewidomych,
  • w podeszłym wieku,
  • osób zestresowanych, żyjących w dużym napięciu nerwowym.

Nasza oferta skierowana jest głównie do dzieci, u których zajęcia w Sali Doświadczania Świata rozwijają spostrzegawczość i kreatywność. Jest to zapewnienie dzieciom wyciszenia emocjonalnego, łagodzenia stresów, relaksu, zabawy, a co się z tym wiąże – rozwoju.

Cele realizowane w Sali Doświadczania Świata podczas stymulacji zmysłów:

Wzrok:

• zyskanie poczucia i świadomości światła,
• ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,
• poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowa,
• usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
• poszerzanie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci wzrokowej.

Słuch:

• ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
• poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych,
• zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,
• rozwijanie pamięci słuchowej,
• stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, słuchowo-wzrokowej,
• ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy.

Stymulacja przedsionkowa:

• ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego,
• rozwijanie poczucia i świadomości ciała,
• orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni,
• poprawianie koncentracji uwagi,
• rozwijanie aktywności.

Dotyk:

• poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania,
• poprawa orientacji w schemacie własnego ciała,
• ćwiczenie zdolności manipulacyjnych,
• rozwijanie wrażliwości dotykowej,
• rozwój aktywności ruchowej.

Węch:

• poszerzanie doświadczeń węchowych,
• ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, lokalizacji zapachu,
• budowanie wyobrażeń i wiedzy na temat otaczającego świata.

Smak:

• rozwijanie percepcji smakowej,
• nabywanie umiejętności rozróżniania smaków,
• poszerzenie preferencji smakowych.