Robotyka

Podczas zajęć z robotyki nasze przedszkolaki mają okazję budować najróżniejsze roboty przy użyciu klocków lego. Nie są to jednak zwyczajne roboty – po zaprogramowaniu ich na tabletach nabywają umiejętność poruszania się – stają się żywe. Zajęcia rozwijają u dzieci kreatywność, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpracy w grupie, zdolność logicznego myślenia i inteligencję.