Tygryski

Tygryski to najliczniejsza grupa w naszym przedszkolu, integracyjna, zerówkowa. Jest nas szesnaścioro, w tym ośmioro chłopców i osiem dziewczynek. W znakomitej większości dzieci uczęszczają do przedszkola kolejny rok, więc śmiało przekraczają jego próg. Jest to grupa wykazująca się pozytywną energią oraz ogromnym potencjałem. Przedszkolaki są bardzo aktywne, twórcze, ciekawe świata oraz bardzo chętnie zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Sięgając zatem po ciekawe i różnorodne metody pracy, będziemy stymulować ich wszechstronny rozwój w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej i poznawczej.
Z tak wspaniałymi dziećmi wszystko jest możliwe!