Logopedia

Podczas zajęć logopedycznych:
  • dbamy o prawidłowy rozwój mowy i artykulacji u dzieci
  • usprawniamy narządy artykulacyjne i przygotowujemy je do wywołania brakujących głosek, korygowania zaburzonych i utrwalania prawidłowych wzorców artykulacji
  • poszerzamy zasób leksykalny słownika,
  • ćwiczymy komunikacyjną funkcję mowy, jej poprawność fonetyczną i gramatyczną
  • rozwijamy funkcje wspierające mowę- percepcję słuchową, wzrokową, koncentrację uwagi oraz małą motorykę.
Terapia zawsze jest dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka. Ćwiczymy i bawimy się tak, aby czas spędzany na terapii był dla malucha przyjemny, a jednocześnie przynosił oczekiwane efekty.