Oferta

Oferta Niepublicznego Przedszkola „Zakątek Marzeń”

 

Chcąc zapewnić dziecku poczucie swobody i bezpieczeństwa, nasza kadra przywiązuje wagę do tworzenia ciepłej i przyjaznej atmosfery oraz indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Nasze metody edukacyjno-wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki psychologii rozwoju. Wprowadzamy dzieci w świat nauki przez zabawę. Program dydaktyczny obejmuje swoim zasięgiem wszystkie sfery rozwojowe dziecka: edukację językową, matematyczną, przyrodniczą, artystyczną, emocjonalno-społeczną, zdrowotną oraz profilaktykę logopedyczną.

W ramach czesnego oferujemy:

 • wyżywienie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek;

 • nielimitowany pobyt w przedszkolu w godzinach 7.00-17.00 we wszystkie dni robocze przez cały rok kalendarzowy,

 • codzienną realizację zajęć dydaktycznych wynikających z podstawy programowej nauczania przedszkolnego,

 • konsultacje indywidualne rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielkami;

 • udział w pikniku rodzinnym, artystycznych występach, warsztatach świątecznych i wiosennych, świętowanie urodzin, wizytę św. Mikołaja, prezenty z okazji Dnia Dziecka;

 • trzykrotną w ciągu roku szkolnego obserwację dziecka monitorującą jego rozwój i postępy w sferach: fizycznej, społecznej, emocjonalnej i poznawczej;

 • wyprawkę plastyczno-techniczną;

 • udział dzieci w dodatkowych zajęciach grupowych – Sensoplastyce (R);

 • udział dzieci w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia: klubie plastycznym, klubie czytelniczym, klubie sensorycznym;

 • cztery sesje miesięcznie w komorze hiperbarycznej.

Ddatkowo w ramach opłaty stałej dla dzieci z orzeczeniami oferujemy:

 • fizjoterapię,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • zajęcia w Sali Doświadczania Świata,
 • hipoterapię
 • dogoterapię
 • terapię logopedyczną,
 • zajęcia z psycholożką,

 

Dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego istnieje również możliwość korzystania z powyższych zajęć po uprzednim kontakcie z dyrektorką przedszkola.

Zajęcia dodatkowe :

 • jazda konna,
 • tańce,
 • robotyka,
 • capoeira,
 • ekomuzyka.