Jeżyki

 

Jeżyki to najstarsza grupa, która w ciągu najbliższych miesięcy będzie aktywnie przygotowywała się do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej.

Dzieci śmiało przekraczają próg przedszkola, są wesołe i chętne do podejmowania różnych wyzwań.

W czasie spędzonym w przedszkolu, dzieci będą poszerzać wiedzę oraz rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne . Będą miały również okazje wykazać się podczas organizowania zajęć kulinarnych, gdzie kształtujemy nawyki prawidłowego odżywiania się oraz savoir-vivre’u.

Kierując się potrzebami wychowanków, wychowawca grupy będzie organizował dla dzieci zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, gdzie przedszkolaki będą miały okazję sprawdzić się w sytuacjach trudnych.

Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości zapewne sprostają wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem wszechstronnego rozwoju.