Jeżyki

Jeżyki to najstarsza grupa w przedszkolu. Dzieci z tej grupy w kolejnym roku rozpoczną naukę już w szkole podstawowej.