Spotkania Klubu Małego Czytelnika to doskonała okazja do tego, aby budować w przedszkolakach nawyk czytania już od najmłodszych lat. Kontakt z różnorodną literaturą dziecięcą nie tylko rozwija wyobraźnię maluchów, ale także doskonali w nich umiejętność skupienia uwagi, kształtuje zdolność logicznego myślenia, wzbogaca słownictwo bierne i czynne.

Głównym celem działania klubu Małego Czytelnika jest wszechstronny rozwój dziecka poprzez kontakt z książką. Podczas zajęć dzieci m. in. :

Słuchają literatury dziecięcej

Poszerzają słownictwo, poznając nowe wyrazy

Odszukują w utworach literackich uniwersalnych wartości takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda

Dzielą się swoimi odczuciami na temat utworów literackich

Wykonują ćwiczenia dykcyjne rozwijające wyrazistość, intonację wypowiedzi

Przygotowują prace plastyczno-techniczne nawiązujące do odczytanych treści

Prowadzą dyskusje na tematy poruszane w proponowanej literaturze