Terapia psychologiczno-pedagogiczna

Podczas zajęć psychologicznych wzmacniane są procesy poznawcze dzieci związane z pamięcią, uwagą, logicznym myśleniem oraz różnymi rodzajami percepcji (wzrokowa, słuchowa, dotykowa). Za pomocą kart pracy oraz gier edukacyjno-terapeutycznych przedszkolaki uczą się rozpoznawać emocje własne oraz innych osób, poprawnie je wyrażać, nazywać, poznają sposoby prawidłowej regulacji emocjonalnej, dzięki czemu ułatwia im to codzienne funkcjonowanie w relacjach z ludźmi. Ponadto uczą się prawidłowej komunikacji oraz rozwijają kompetencje społeczne. W pracy z dzieckiem zawsze najbardziej brane są pod uwagę jego indywidualne możliwości danego dnia.