Nasza Kadra

Joanna Wiklik – dyrektor przedszkola

Neurologopeda, oligofrenopedagog. Nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się zaburzeniami komunikacji i mowy o podłożu neurologicznym, anatomicznym oraz psychogennym. Specjalizuje się w rozwijaniu sprawności komunikacyjnych u dzieci z ASD a także zaburzeniami o podłożu genetycznym. Prowadzi terapię z osobami dorosłymi po przebytych udarach, chorobach naurologicznych. Wykorzystuje w pracy AAC – alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Pełni funkcję dyrektora przedszkola.

Patrycja Przywara – nauczyciel

Studia I i II stopnia na kierunku pedagogicznym ukończyła w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Dąży do pogłębienia swojej wiedzy i kwalifikacji, dlatego aktualnie studiuje zintegrowaną edukację wczesnoszkolną, wychowanie przedszkolne i edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bardzo lubi pracę z dziećmi ponieważ jest ona ciągłym wyzwaniem. Nauczyciel to zawód, który z jednej strony bardzo dużo od nas wymaga, ale z drugiej daje niesamowicie wiele satysfakcji i radości. Warto wstawać każdego dnia by patrzeć jak szybko nasze przedszkolaki poznają świat i zaskakują nas swoimi niezwykle trafnymi przemyśleniami.

Kępka Agnieszka – nauczyciel

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, obecnie jest wychowawcą najmłodszej grupy przedszkolnej „Tygryski”. Praca z dziećmi daje poczucie samorealizacji, radość z pracy i spełnienie marzeń. W swojej pracy z maluszkami stosuje metodę indywidualizacji, która ma na celu poznanie dziecka, jego potrzeb, pragnień, umiejętności i predyspozycji. Stosuje elementy bajkoterapii oraz rozwijania kreatywności dziecka podczas codziennych zajęć plastycznych. Niezwykle ceni sobie kontakt i współpracę z rodzicami, gdyż to właśnie oni najlepiej wiedzą czego potrzeba ich dzieciom, aby czuły się szczęśliwe i ważne.”

Martyna Parzoch-Srębowaty – nauczyciel

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Ukończyła kierunek: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna. Lubi pracować z dziećmi, pokazuje im świat poprzez samodzielne działania dzieci i doświadczanie. Stosuje metody właściwe małym dzieciom, wspiera dzieci w ich działalności twórczej.

Bugańska Patrycja – nauczyciel

Absolwentka UŚ w Katowicach. Ukończyła 5 letnie studia magisterskie na kierunku: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje. Obecnie jest studentką kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Praca z dziećmi jest wyzwaniem a jednocześnie przyjemnością. Interesuje się psychologią .

Iwetta Adamczyk – nauczyciel

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnościami nauczycielską i literaturoznawczą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, słuchaczka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Nauczyciel wspomagający w grupie Motylków. W pracy z dziećmi kieruje się otwartością i zrozumieniem, dbając przede wszystkim o ich poczucie ważności i swobodę wyrażania myśli. Działa w wolontariacie Akademii Przyszłości.

Patrycja Sznajder – nauczyciel

Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i oligofrenopedagog. Ukończyła również studia pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z terapią pedagogiczną. Od 2014r. pracuje z dziećmi z autyzmem grupowo i indywidualnie. W swojej pracy posługuje się elementami metody behawioralnej i metodami aktywizującymi. Odznacza się talentem plastycznym.

Pełka Weronika – nauczyciel

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki. Prowadzi zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W codziennej pracy zwraca uwagę na indywidualne potrzeby dzieci, korzysta z założeń pedagogiki zabawy oraz metod edukacyjno-terapeutycznych. Ceni sobie współpracę z dziećmi i rodzicami. Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

Agnieszka Górka – nauczyciel religii

Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Jest magistrem pedagogiki religijnej i katechetyki. Nauczyciel dyplomowany. Jest pracownikiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie. Odznacza się ciepłem i szacunkiem kierowanym do wszystkich dzieci. Stosuje różnorodne metody nauczania.

Patrycja Fabjańska – lektor języka angielskiego

Jest absolwentką studiów na kierunku filologia angielska, obecnie kończy studia magisterskie na kierunku filologia angielska w specjalności – nauczyciel języka angielskiego. Jest również lektorem w dwóch szkołach językowych British School oraz English Magnet. Stosuje wiele ciekawych metod nauczania języka takich jak: Metoda Teddy Eddie, metoda MNEMO . Podczas zajęć stara się, aby dzieci zdobywały nową wiedzę w jak najciekawszy sposób i aby każda lekcja języka była pełna pozytywnych emocji i nowych doświadczeń. Praca nauczyciela jest jej pasją a efekty nauczania i uśmiech dzieci są dla niej największą nagrodą za wykonaną pracę

Eliza Sasiak – psycholog

Specjalista od rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozowaniem trudności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, terapią indywidualną oraz grupową. Podczas pracy z podopiecznymi kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju, dążeniu do samorealizacji i szczęścia u dzieci.

Sylwia Matuszny – logopeda

Logopeda z 5 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapię u dzieci z deficytami rozwojowymi: mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, autyzmem oraz z zaburzeniami przekształcania słuchowego. Specjalista w ocenie wędzidełek podjęzykowych i patologii sposobu połykania

Anna Kowalska – fizjoterapeuta

Fizjoterapeutkka z zamiłowania, magister fizjoterapii z wykształcenia. Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i specjalizuje się w rehabilitacji dziecięcej i ortopedyczno-neurologicznej. Na co dzień prowadzi rehabilitację dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wadami postawy ciała, opóźnieniem psychoruchowym, zaburzeniami napięcia mięśniowego, wadami rozwojowymi, zaburzeniami ze strony układu czucia powierzchownego, głębokiego, przedsionkowego i wzrokowego.
W terapii wykorzystuje różnorodne metody specjalne m.in. terapię manualną, Kinesiotaping, terapię tkanek miękkich i punktów spustowych, terapię powięziową, Easy flossing, terapię funkcjonalną, elementy metody HANDLE i Integracji Sensomotorycznej, połączone z odpowiednim instruktażem do pracy w domu i edukacją małego pacjenta oraz rodzica.
Jest certyfikowaną terapeutką metody FITS (Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Wad Postawy i choroby Scheuermanna), terapeutką zaburzeń w obrębie narządu wzroku u dzieci, jest jedną z niewielu fizjoterapeutów uprawionych przez Naczelną Izbę Lekarską do wykonywania USG układu mięśniowo-szkieletowego i jamy brzusznej, uczestniczką licznych specjalistycznych kursów i szkoleń m.in. „Cukrzycy w przebiegu ciąży i u dzieci”, „Elektrostymulacji funkcjonalnej opadającej stopy z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań”, warsztatów z ”Terapii manualnej wg Typaldosa, Fascial Distortion Model.

Hanna Paciuch -Terapeuta Sali Doświadczania Świata.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie wydziału pedagogiki. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka. Oligofrenopedagog. Posiada certyfikat Niepublicznego Centrum Edukacji Pedagogicznej Pomorskiego Centrum Terapii w Koszalinie – „ Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Jest terapeutą Sali Doświadczania Świata. W swojej pracy stosuje metody polisensorycznego oddziaływania na dziecko.

Michał Stogniew – hipoterapeuta

Michał Stogniew jest właścicielem Ośrodka hipoterapii „Padok” .
Ukończył w 2000 roku kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością – Hipoterapia zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Od tego czasu jest aktywnym hipoterapeutą i członkiem PTHip, a od 2012 roku członkiem zarządu głównego a następnie jego wiceprezesem. W 2001 roku założył w Katowicach Ośrodek Hipoterapeutyczny „PADOK”, a w 2007 roku z Jego inicjatywy powstało „Stowarzyszenie – Hipoterapia, hipika i środowisko”, w którym do dziś pełni funkcję prezesa. Jest również Przodownikiem Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK i propagatorem turystyki jeździeckiej osób niepełnosprawnych. W 2018 roku został wybrany w skład Rady Turystyki Osób Niepełnosprawnych PTTK.
Ośrodek Hipoterapeutyczny PADOK powstał w 2001 roku, a od 2007 roku jest ośrodkiem patronackim Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz posiada certyfikat Ośrodka Turystyki Jeździeckiej Afiliowanego przy PTTK.Z ośrodkiem współpracuje zespół hipoterapeutyczny składający się z : hipoterapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, lekarza i muzykoterapeutów, co gwarantuje fachowość i efektywność prowadzonych przez nas zajęć.Ośrodek prowadzi szeroko pojętą współpracę z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami, oraz uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych dla ich podopiecznych jak również prowadzenia praktyk dla studentów i akcji edukacyjno – warsztatowych w zakresie hipoterapii.

Jana Klaudia

Studentka w Wyższej Szkole Biznesu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe . Na terenie przedszkola wspiera nauczycieli w czynnościach opiekuńczo – wychowawczych.

Iwona Sodo

Wykonuje czynności porządkowe na terenie przedszkola.