Nasza Kadra

 mgr Iwetta Adamczyk – dyrektorka przedszkola

Oligofrenopedagożka, absolwentka filologii polskiej ze specjalnościami: nauczycielską i literaturoznawczą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego oraz Podyplomowe studia wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu .  Certyfikowana trenerka TUS SST i Sensoplastyki(R). Dysponuje wiedzą zdobytą na szkoleniach z zakresu podstaw komunikacji alternatywnej AAC, Picture Exchange Communication System – Poziom I (PECS) i treningu jedzenia. W pracy z dziećmi i ich rodzicami kieruje się otwartością i zrozumieniem, dbając przede wszystkim o ich poczucie ważności i swobodę wyrażania myśli.  Ceni bezpośredni kontakt, szczerość i wzajemny szacunek.

mgr Jolanta Zapisek – nauczycielka przedszkolna

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o kierunku pedagogika specjalna terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Ukończyła kierunek „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Jest certyfikowaną trenerką zajęć Sensoplastyka(R). Pracuje z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, stwarza im świetne warunki do rozwoju poznawczego i emocjonalnego. Pracuje metodami aktywnymi i polisensorycznymi. Stosuje techniki wspierania komunikacji u dzieci z zaburzeniami wynikającymi z ASD (AAC, plany dnia, książki komunikacyjne). Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest dla niej wyzwaniem i polem spełnienia zawodowego. Ukończyła szkolenie „Sala Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen i możliwości jej  zastosowania”.  Prowadzi zajęcia w Sali Doświadczania Świata.

mgr Jolanta Marczewska – nauczycielka przedszkolna

Ukończyła kierunek: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna. Jest nauczycielką mianowaną z trzynastoletnim doświadczeniem. Lubi pracować z przedszkolakami, pokazuje im świat poprzez samodzielne działania dzieci i doświadczanie. Stosuje metody właściwe małym dzieciom, wspiera je w ich działalności twórczej. Wspiera kreatywność, ciekawość, spontaniczność oraz naturalną radość najmłodszych, dając im swobodę w działaniu. Jest certyfikowaną trenerką zajęć Sensoplastyki (R) oraz certyfikowaną trenerką TUS SST. Pani Jolanta wykorzystuje w swojej pracy wiedzę i umiejętności zdobyte na licznych kursach i szkoleniach.

mgr Malwina Duda – nauczycielka przedszkolna

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną a także studia magisterskie w zakresie Pedagogiki rewalidacyjnej. Obecnie dokształca się na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pani Malwina wykorzystuje wiedzę i umiejętności w swojej pracy zdobyte na licznych kursach i szkoleniach, ukończyła kurs języka migowego PJM.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do każdego dziecka, dobiera metody formy oraz środki indywidualnie do aktualnych potrzeb dzieci. Ceni sobie zasady oraz wspiera samodzielność dzieci, stara się przede wszystkim zrozumieć świat swoich podopiecznych. Ukończyła szkolenie „Sala Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen i możliwości jej  zastosowania”.  Prowadzi zajęcia w Sali Doświadczania Świata.

mgr Patrycja Dorobisz  – nauczycielka przedszkolna

Ukończyła studia o profilu Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym. W swojej pracy kieruje się organizowaniem procesu edukacyjnego uwzględniającym potrzeby dziecka oraz projektowaniem działań edukacyjnych w kontekście indywidualnych wymagań i uzdolnień najmłodszych. Na co dzień prezentuje postawę pełną wrażliwości i empatii na drugiego człowieka.

mgr Aleksandra Woroniecka – nauczycielka przedszkolna

Ukończyła studia o kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W kontaktach z dziećmi stara się wykazywać empatią – dostrzegać, rozumieć o właściwie reagować na emocje swoich podopiecznych. Uważa, że każdy jest wyjątkowy, a niezwykły potencjał można odkryć poprzez cierpliwe wsłuchiwanie się w aktualne potrzeby dziecka. Docenia kreatywność i motywuje do samodzielności. Bardzo ważna jest dla niej atmosfera – stara się, by zawsze była pełna ciepła i szacunku. Certyfikowana trenerka TUS SST.

mgr Kamila Kozak – nauczycielka przedszkolna

Ukończyła studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Politechnice Śląskiej, a także kurs terapii ręki.  W pracy z dziećmi dąży do tego, by każdy z wychowanków miał możliwość wyrażania siebie i tym samym swoich emocji, których świadomość i rozumienie stanowi klucz do wszechstronnego rozwoju. Oczami swojej młodszej siostry jest superbohaterką odznaczającą się cierpliwością, empatią i kreatywnością. Celami nadrzędnymi w jej praktyce pedagogicznej jest umacnianie wiary dziecka we własne możliwości, rozwijanie wyobraźni oraz szerzenie idei, że każdy jest wyjątkowy, a różnorodność jest synonimem piękna.

Marta Sperka – pomocniczka nauczycielki

Niezastąpiona w sprawach codziennych. Miła i życzliwa. Każdy dzień jest dla niej nowym wyzwaniem. Pani Marta pielęgnuje ogród przedszkolny, dzięki czemu dzieci chętnie spędzają  w nim czas.

Angelika Domagała – pomocniczka nauczycielki

Pomocniczka nauczycielki w grupie „Tygryski”. Zawsze uśmiechnięta, tryska pozytywną energią. Studiuje Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną. Realizuje swoją pasję, jaką jest praca z dziećmi. Chętnie zdobywa doświadczenie i nowe umiejętności.

Małgorzata Pilch – pomocniczka nauczycielki

Pomocniczka nauczycielki w grupie Motylków. Praca z dziećmi jest dla niej tym, co wywołuje uśmiech i dodaje energii. Jest osobą pogodną, serdeczną i każdego dnia stara się stworzyć dzieciom miłą i życzliwą atmosferę.

mgr Wiktoria Miszczyk – psycholożka

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku psychologia, posiadająca przygotowanie pedagogiczne, które umożliwia prowadzenie zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. Posiada wiedzę i doświadczenie uzyskane w trakcie licznych szkoleń, m.in. dotyczących specyfiki funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu czy terapii RTZ. W ramach praktyki zawodowej prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku przedszkolnym, które mają na celu wspieranie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego, a także niesie wsparcie w zakresie konsultacji psychologicznych dziecka i nastolatka, psychoedukacji rodziców i dzieci oraz poradnictwa wychowawczego.

mgr Karina Wojutycka  – logopedka

Logopedka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapię u dzieci z deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, spektrum autyzmu oraz z zaburzeniami przekształcania słuchowego.

mgr Piotr Lamentowicz – fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta jest specjalistą, który zajmuje się wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych w terapii, rehabilitacji oraz profilaktyce. Pracuje on z osobami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami neuromięśniowymi i mięśniowo-szkieletowymi. Zadaniem terapeuty jest powstrzymanie postępujących zmian w organizmie, poprawienie sprawności ruchowej oraz działalność profilaktyczna poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży i ćwiczeń. Rozpoczynając pracę z pacjentem, fizjoterapeuta musi uwzględniać wszystkie przeciwwskazania zdrowotne do wprowadzenia danej terapii oraz w odpowiedni sposób dobierać ćwiczenia i zabiegi, aby odniosły pożądany skutek.

mgr Izabela Hoszczewska – fizjoterapeutka, terapeutka SI

Fizjoterapeutka, terapeutka Integracji Sensorycznej. Dba o rozwój fizyczny, motoryczny i sensomotoryczny dzieci w wieku przedszkolnym. Pracuje w zespole specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju na terenie przedszkola.

mgr Hanna Paciuch -terapeutka Sali Doświadczania Świata

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie wydziału pedagogiki. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka. Oligofrenopedagożka. Posiada certyfikat Niepublicznego Centrum Edukacji Pedagogicznej Pomorskiego Centrum Terapii w Koszalinie – „ Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Jest terapeutką Sali Doświadczania Świata. W swojej pracy stosuje metody polisensorycznego oddziaływania na dziecko.

Michał Stogniew – hipoterapeuta

Michał Stogniew jest właścicielem Ośrodka hipoterapii „Padok” .
Ukończył w 2000 roku kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością „Hipoterapia” zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Od tego czasu jest aktywnym hipoterapeutą i członkiem PTHiP, a od 2012 roku członkiem zarządu głównego, a następnie jego wiceprezesem. W 2001 roku założył w Katowicach Ośrodek Hipoterapeutyczny „PADOK”, a w 2007 roku z Jego inicjatywy powstało „Stowarzyszenie – Hipoterapia, hipika i środowisko”, w którym do dziś pełni funkcję prezesa. Jest również Przodownikiem Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK i propagatorem turystyki jeździeckiej osób z niepełnosprawnością. W 2018 roku został wybrany do Rady Turystyki Osób Niepełnosprawnych PTTK.
Ośrodek Hipoterapeutyczny PADOK powstał w 2001 roku, a od 2007 roku jest ośrodkiem patronackim Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz posiada certyfikat Ośrodka Turystyki Jeździeckiej Afiliowanego przy PTTK. Z ośrodkiem współpracuje zespół hipoterapeutyczny składający się z : hipoterapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, lekarza i muzykoterapeutów, co gwarantuje fachowość i efektywność prowadzonych w nim zajęć. Ośrodek prowadzi szeroko pojętą współpracę z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami, oraz uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych dla ich podopiecznych, jak również prowadzenia praktyk dla studentów i akcji edukacyjno – warsztatowych w zakresie hipoterapii.

Agnieszka Knaś

Wykonuje czynności porządkowe na terenie przedszkola.