Nasza Kadra

Iwetta Adamczyk – dyrektorka przedszkola

Oligofrenopedagożka, absolwentka filologii polskiej ze specjalnościami: nauczycielską i literaturoznawczą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego oraz Podyplomowe studia wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu .  Certyfikowana trenerka TUS SST i Sensoplastyki (R). Dysponuje wiedzą zdobytą na szkoleniach z zakresu podstaw komunikacji alternatywnej AAC i treningu jedzenia. W pracy z dziećmi i ich rodzicami kieruje się otwartością i zrozumieniem, dbając przede wszystkim o ich poczucie ważności i swobodę wyrażania myśli.  Ceni bezpośredni kontakt, szczerość i wzajemny szacunek.

Jolanta Zapisek – nauczycielka przedszkolna

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o kierunku pedagogika specjalna terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Obecnie studiuje na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Jest certyfikowanym trenerem zajęć Sensoplastyka. Pracuje z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, stwarza im świetne warunki do rozwoju poznawczego i emocjonalnego. Pracuje metodami aktywnymi i polisensorycznymi. Stosuje techniki wspierania komunikacji u dzieci z zaburzeniami wynikającymi z ASD (AAC, plany dnia, książki komunikacyjne). Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest dla niej wyzwaniem i polem spełnienia zawodowego.

Martyna Parzoch-Srębowaty – nauczycielka przedszkolna

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Ukończyła kierunek: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna. Oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych TUS SST. Uzyskała certyfikat ukończenia szkolenia „Techniki behawioralne w pracy z uczniem autystycznym” oraz odbyła jego staż. Prowadzi wraz z dziećmi klub kulinarny propaguje zdrowy tryb odżywiania  oraz wzbogaca wachlarz nowych smaków w dziecięcym menu. Umiejętnie modeluje i utrwala właściwe zachowania dzieci z autyzmem. Lubi pracować z dziećmi, pokazuje im świat poprzez samodzielne działania dzieci i doświadczanie. Stosuje metody właściwe małym dzieciom, wspiera dzieci w ich działalności twórczej.

Malwina Duda – nauczycielka przedszkolna

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną a także studia magisterskie w zakresie Pedagogiki rewalidacyjnej. Obecnie dokształca się na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pani Malwina wykorzystuje wiedzę i umiejętności w swojej pracy zdobyte na licznych kursach i szkoleniach, ukończyła kurs języka migowego PJM.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do każdego dziecka, dobiera metody formy oraz środki indywidualnie do aktualnych potrzeb dzieci. Ceni sobie zasady oraz wspiera samodzielność dzieci, stara się przede wszystkim zrozumieć świat swoich podopiecznych.

Klaudia Malina – nauczycielka przedszkolna

Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie studiuje na kierunku „Pedagogika rewalidacyjna”. W swojej pracy wykorzystuje materiały i pomoce dydaktyczne, które oddziałują na dzieci polisensorycznie. Uzyskała certyfikat ukończenia szkolenia „Zastosowanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych TOC w przedszkolu i szkole”. Podczas pracy z dziećmi stosuje ponadto elementy pedagogiki zabawy i arteterapii. Zajęcia prowadzi zwracając szczególną uwagę na zainteresowania, specjalne potrzeby oraz możliwości i mocne strony dzieci.

Karolina Wioska – nauczycielka przedszkolna

Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach o profilu pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Dodatkowo zdobyła dyplom nauczyciela języka angielskiego dla dzieci wczesnoszkolnych oraz przedszkolnych, kończąc szkolę podyplomową ISP w Tychach. Obecnie uczy się na ostatnim roku studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego,
kontynuując specjalizację pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W pracy kieruje się dobrem dziecka i jego potrzebami, w tym bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem. Dbając o rozwój wychowanków stosuje różne metody pracy z dziećmi, najbardziej lubi łączyć zajęcia edukacyjne z różnymi formami zajęć plastycznych.

Marta Sperka – pomoc nauczyciela

Niezastąpiona w sprawach codziennych. Miła życzliwa. Każdy dzień jest dla niej nowym wyzwaniem. Pani Marta dba i pielęgnuje ogród przedszkolny przez co dzieci chętnie spędzają  w nim czas.

Andżelika Domagała – pomoc nauczyciela

Studentka wychowania przedszkolnego.  Pani Andżelika realizuje swoją pasję jaką jest praca z dziećmi. Chętnie zdobywa doświadczenie i nowe umiejętności.

Jadwiga Kapitan  – pomoc nauczyciela

Pełna energii do pracy z dziećmi, zawsze uśmiechnięta i pełna odwagi.

Jakub Jasiński – nauczyciel religii

Nauczyciel kontraktowy.  Jest absolwentem wydziału teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w specjalności katechetyczno-pastoralnej. Odznacza się ciepłem i szacunkiem kierowanym do wszystkich dzieci. Stosuje różnorodne metody nauczania.

Marzena Bochenek – psycholog

Specjalista od rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozowaniem trudności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, terapią indywidualną oraz grupową. Podczas pracy z podopiecznymi kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju, dążeniu do samorealizacji i szczęścia u dzieci.

Karina Wojutycka  – logopedka

Logopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapię u dzieci z deficytami rozwojowymi: , upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, autyzmem oraz z zaburzeniami przekształcania słuchowego.

Piotr Lamentowicz – fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta jest specjalistą który zajmuje się wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych w terapii, rehabilitacji oraz profilaktyce. Pracuje on z osobami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami neuromięśniowymi i mięśniowo-szkieletowymi. Zadaniem terapeuty jest powstrzymanie postępujących zmian w organizmie, poprawienie sprawności ruchowej oraz działalność profilaktyczna poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży i ćwiczeń. Rozpoczynając pracę z pacjentem fizjoterapeuta musi uwzględniać wszystkie przeciwwskazania zdrowotne do wprowadzenia danej terapii oraz w odpowiedni sposób dobierać ćwiczenia i zabiegi, aby odniosły pożądany skutek.

Izabela Hoszczewska – fizjoterapeutka, terapeutka SI

Fizjoterapeutka, terapeutka Integracji Sensorycznej. Dba o rozwój, fizyczny, motoryczny i sensomotoryczny dzieci w wieku przedszkolnym. Pracuje w zespole specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju na terenie przedszkola.

Hanna Paciuch -Terapeutka Sali Doświadczania Świata.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie wydziału pedagogiki. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka. Oligofrenopedagog. Posiada certyfikat Niepublicznego Centrum Edukacji Pedagogicznej Pomorskiego Centrum Terapii w Koszalinie – „ Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Jest terapeutą Sali Doświadczania Świata. W swojej pracy stosuje metody polisensorycznego oddziaływania na dziecko.

Michał Stogniew – hipoterapeuta

Michał Stogniew jest właścicielem Ośrodka hipoterapii „Padok” .
Ukończył w 2000 roku kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością – Hipoterapia zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Od tego czasu jest aktywnym hipoterapeutą i członkiem PTHip, a od 2012 roku członkiem zarządu głównego a następnie jego wiceprezesem. W 2001 roku założył w Katowicach Ośrodek Hipoterapeutyczny „PADOK”, a w 2007 roku z Jego inicjatywy powstało „Stowarzyszenie – Hipoterapia, hipika i środowisko”, w którym do dziś pełni funkcję prezesa. Jest również Przodownikiem Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK i propagatorem turystyki jeździeckiej osób niepełnosprawnych. W 2018 roku został wybrany w skład Rady Turystyki Osób Niepełnosprawnych PTTK.
Ośrodek Hipoterapeutyczny PADOK powstał w 2001 roku, a od 2007 roku jest ośrodkiem patronackim Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz posiada certyfikat Ośrodka Turystyki Jeździeckiej Afiliowanego przy PTTK.Z ośrodkiem współpracuje zespół hipoterapeutyczny składający się z : hipoterapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, lekarza i muzykoterapeutów, co gwarantuje fachowość i efektywność prowadzonych przez nas zajęć.Ośrodek prowadzi szeroko pojętą współpracę z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami, oraz uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych dla ich podopiecznych jak również prowadzenia praktyk dla studentów i akcji edukacyjno – warsztatowych w zakresie hipoterapii.

Anna Bzdek

Wykonuje czynności porządkowe na terenie przedszkola.