Nasza Kadra

Katarzyna Radwan Gryniewicz – dyrektor przedszkola

Absolwent wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Od wielu lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym. Stosuje w pracy metody aktywizujące, specjalizuje się w promowaniu zdrowego sposobu odżywiania i aktywnego sposobu spędzania czasu przez dzieci. Jest również absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na wydziale pedagogiki zdrowia. Obecnie studiuje pedagogikę specjalną. Pełni funkcję dyrektora przedszkola.

Jolanta Zapisek – nauczyciel przedszkolny

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o kierunku pedagogika specjalna terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Obecnie studiuje na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Jest certyfikowanym trenerem zajęć Sensoplastyka. Pracuje z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, stwarza im świetne warunki do rozwoju poznawczego i emocjonalnego. Pracuje metodami aktywnymi i polisensorycznymi. Stosuje techniki wspierania komunikacji u dzieci z zaburzeniami wynikającymi z ASD (AAC, plany dnia, książki komunikacyjne). Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest dla niej wyzwaniem i polem spełnienia zawodowego.

Martyna Parzoch-Srębowaty – nauczyciel przedszkolny

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Ukończyła kierunek: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna. Oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych TUS SST. Uzyskała certyfikat ukończenia szkolenia „Techniki behawioralne w pracy z uczniem autystycznym” oraz odbyła jego staż. Prowadzi wraz z dziećmi klub kulinarny propaguje zdrowy tryb odżywiania  oraz wzbogaca wachlarz nowych smaków w dziecięcym menu. Umiejętnie modeluje i utrwala właściwe zachowania dzieci z autyzmem. Lubi pracować z dziećmi, pokazuje im świat poprzez samodzielne działania dzieci i doświadczanie. Stosuje metody właściwe małym dzieciom, wspiera dzieci w ich działalności twórczej.

Iwetta Adamczyk – nauczyciel przedszkolny

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnościami nauczycielską i literaturoznawczą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, słuchaczka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego.  Ukończyła studia w zakresie oligofrenopedagogiki, oraz studia podyplomowe „Wspieranie rozwoju i edukacja ze spektrum autyzmu”. Nauczyciel kontraktowy. W pracy z dziećmi kieruje się otwartością i zrozumieniem, dbając przede wszystkim o ich poczucie ważności i swobodę wyrażania myśli. Działa w wolontariacie Akademii Przyszłości.

Pełka Weronika – nauczyciel przedszkolny

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki. Prowadzi zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W codziennej pracy zwraca uwagę na indywidualne potrzeby dzieci, korzysta z założeń pedagogiki zabawy oraz metod edukacyjno-terapeutycznych. Ceni sobie współpracę z dziećmi i rodzicami.

Klaudia Mailina – nauczyciel przedszkolny

Nauczyciel wychowania Przedszkolnego.

Marta Sperka – pomoc nauczyciela

Niezastąpiona w sprawach codziennych. Miła życzliwa. Każdy dzień jest dla niej nowym wyzwaniem

P. Urszula  – pomoc nauczyciela

Zaangażowanie i praca z dziećmi to jest to co daje jej siłę. Świetna organizatorka zabaw i gier dziecięcych. Otacza wszystkie dzieci troską i opieką. Zawsze uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do wszystkich wychowanków przedszkola.

Andżelika Domagała – pomoc nauczyciela

Studentka wychowania przedszkolnego.  Pani Andżelika realizuje swoją pasję jaka jest praca z dziećmi.

Jakub Jasiński – nauczyciel religii

Nauczyciel kontraktowy.  Jest absolwentem wydziału teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w specjalności katechetyczno-pastoralnej. Odznacza się ciepłem i szacunkiem kierowanym do wszystkich dzieci. Stosuje różnorodne metody nauczania.

Massalska Mariola – lektor języka angielskiego

Podczas zajęć stara się, aby dzieci zdobywały nową wiedzę w jak najciekawszy sposób i aby każda lekcja języka była pełna pozytywnych emocji i nowych doświadczeń. Praca nauczyciela jest jej pasją a efekty nauczania i uśmiech dzieci są dla niej największą nagrodą za wykonaną pracę

Marzena Bochenek – psycholog

Specjalista od rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozowaniem trudności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, terapią indywidualną oraz grupową. Podczas pracy z podopiecznymi kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju, dążeniu do samorealizacji i szczęścia u dzieci.

P. Karina  – logopeda

Logopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapię u dzieci z deficytami rozwojowymi: , upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, autyzmem oraz z zaburzeniami przekształcania słuchowego.

Piotr Lamentowicz – fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta jest specjalistą który zajmuje się wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych w terapii, rehabilitacji oraz profilaktyce. Pracuje on z osobami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami neuromięśniowymi i mięśniowo-szkieletowymi. Zadaniem terapeuty jest powstrzymanie postępujących zmian w organizmie, poprawienie sprawności ruchowej oraz działalność profilaktyczna poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży i ćwiczeń. Rozpoczynając pracę z pacjentem fizjoterapeuta musi uwzględniać wszystkie przeciwwskazania zdrowotne do wprowadzenia danej terapii oraz w odpowiedni sposób dobierać ćwiczenia i zabiegi, aby odniosły pożądany skutek.

Izabela Hoszczewska – fizjoterapeuta, terapeuta SI

Fizjoterapeutka, terapeutka Integracji Sensorycznej. Dba o rozwój, fizyczny, motoryczny i sensomotoryczny dzieci w wieku przedszkolnym. Pracuje w zespole specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju na terenie przedszkola.

Hanna Paciuch -Terapeuta Sali Doświadczania Świata.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie wydziału pedagogiki. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka. Oligofrenopedagog. Posiada certyfikat Niepublicznego Centrum Edukacji Pedagogicznej Pomorskiego Centrum Terapii w Koszalinie – „ Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Jest terapeutą Sali Doświadczania Świata. W swojej pracy stosuje metody polisensorycznego oddziaływania na dziecko.

Michał Stogniew – hipoterapeuta

Michał Stogniew jest właścicielem Ośrodka hipoterapii „Padok” .
Ukończył w 2000 roku kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością – Hipoterapia zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Od tego czasu jest aktywnym hipoterapeutą i członkiem PTHip, a od 2012 roku członkiem zarządu głównego a następnie jego wiceprezesem. W 2001 roku założył w Katowicach Ośrodek Hipoterapeutyczny „PADOK”, a w 2007 roku z Jego inicjatywy powstało „Stowarzyszenie – Hipoterapia, hipika i środowisko”, w którym do dziś pełni funkcję prezesa. Jest również Przodownikiem Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK i propagatorem turystyki jeździeckiej osób niepełnosprawnych. W 2018 roku został wybrany w skład Rady Turystyki Osób Niepełnosprawnych PTTK.
Ośrodek Hipoterapeutyczny PADOK powstał w 2001 roku, a od 2007 roku jest ośrodkiem patronackim Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz posiada certyfikat Ośrodka Turystyki Jeździeckiej Afiliowanego przy PTTK.Z ośrodkiem współpracuje zespół hipoterapeutyczny składający się z : hipoterapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, lekarza i muzykoterapeutów, co gwarantuje fachowość i efektywność prowadzonych przez nas zajęć.Ośrodek prowadzi szeroko pojętą współpracę z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami, oraz uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych dla ich podopiecznych jak również prowadzenia praktyk dla studentów i akcji edukacyjno – warsztatowych w zakresie hipoterapii.

Anna Bzdek

Wykonuje czynności porządkowe na terenie przedszkola.