Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia w Niepublicznym Przedszkolu „Zakątek marzeń”

w Będzinie

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 –13.00

 

Część I – poranna

7.00–8.30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8.30–9.00

Poranne zabawy ruchowe. Zabawy konstrukcyjne i inne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00 – 9.20

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9.20–9.30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

Część II – główna

9.30–10.30

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci, rysowanie, stymulowanie uspołeczniania się w grupie rówieśniczej.

10.30 – 10.45

Przygotowanie do drugiego śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie.

10.45 – 11.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy rytmiczne.

11.45–12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00–12.30

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30–13.00

Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

Część III – poobiednia

13.00–13.55

Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-‑stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Bajkoterapia.

13.55–14.00

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.00–14.20

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.20–17.00

Zabawy samodzielne dzieci. Rysowanie, czytanie książek, zabawy w kącikach tematycznych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.