Wczesne wspomaganie WWRD

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Informujemy, że od stycznia 2012 roku na terenie przedszkola działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Celem pracy zespołu jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poprzez udział w zajęciach fizjoterapeutycznych, logopedycznych, psychologiczno-pedagogicznych i integracji sensorycznej maluch ma okazję do rozwijania mocnych stron i pracę nad deficytami. Holistyczne spojrzenie na dziecko pozwala nam odpowiadać na jego indywidualne potrzeby w najwyższym stopniu.

 

W skład zespołu wchodzą:

psycholożka,

fizjoterapeuta,

terapeutka SI,

logopedka.

Zapraszamy rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością ruchową – w tym afazją, zespołem Downa do korzystania z usług naszego zespołu.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju jest szansą dla Państwa dziecka na:

lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny,

polepszenie stanu zdrowia,

lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu,

minimalizowanie skutków niepełnosprawności.

 

Rodzicom zapewniamy:

wsparcie psychologiczne,

fachowe konsultacje i porady w zakresie pracy z dzieckiem,

pomoc w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,

opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka, psychoedukację,

systematyczną ewaluację wdrożonego programu.

Zapraszamy rodziców, których dzieci posiadają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju (WWRD), orzeczenie o niepełnosprawności, ale też rodziców zaniepokojonych jakimikolwiek aspektami rozwoju swoich dzieci.